Aile Birleşimi Programı

Aile Birleşimi Programı
Aile Birleşimi Nedir?

Almanya’da yaşayan veya uzun süreli oturum hakkı olan biriyle evlenen her Türk vatandaşı aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilmektedir. Eşle aile birleşimi yapılabildiği gibi, çocuklarda ailelerinin yanına aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gidebilirler.Ancak Alman Hükümeti, aile birleşimi yapabilmek için bazı şartlar aramaktadır. (UYUM/ENTEGRASYON YASASI).Almanya’ya gidecek kişi Almanya’daki yaşama daha kolay uyum sağlayabilmesi için öncelikle:


1. Alman Konsolosluğunun aile birleşimi vizesi için gerekli gördüğü Almanca dil yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorundadır.
2. Aile birleşimi yapanlar Almanya’da mutlaka sağlık koşullarına uygun ve güvenli bir konutta oturmaları gerekmektedir. Hatta Almanya’daki yaşanacak evin büyüklüğü bile önemlidir. Almanya’da yaşayan eşin evinin kira kontratına bakılır ve uygun olup olmadığına karar verilir.
3. Türkiye’den giden kişi Almanca dilini tam olarak konuşamayacağı için iyi gelirli bir işe girmesi hemen mümkün olmayabilir. Bu nedenle Almanya’da yaşayan kişiden son üç aya ait maaş bordrosu veya işyeri sahibi ise gelir beyan etmesi istenir. Böylece buradan giden kişi ile birlikte yaşamları garanti altına alınmış olur. Normalde aylık gelirden aylık genel giderler düşer (kira, borçlar vs.) ve kalan para iki kişinin (çocuklar varsa onlarında) yaşamasına yeterli olması önemlidir.
4. Türkiye’den giden kişinin Almanya’da bir sağlık sigortasına ihtiyacı vardır. İlk gittiğinizde sigortanız Almanya’daki eş sayesinde sağlanır.
A1 Sınavı Almanca

Almanca A1 Sınavı, eşle aile birleşiminde bulunacak kişilerin basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır. Hemen şunu da belirtmemiz gerekir, bu sınava herkes katılabilir. Ancak bu sınava girenlerin büyük çoğunluğu eşle aile birleşiminde bulunacak kişilerdir.


Basit düzeyde Almanca bilgisinden anlaşılması gereken, İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya`daki eşinin yanına yerleşmek isteyen yabancılara henüz vize talebinde bulunurken kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemeyle, Almanya`ya gelecek olan bu kişilerin en azından basit bir şekilde de olsa Almanca dilinde iletişim kurarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle sonradan aile birleşimi yapan eşlere entegrasyon kurslarının başlangıç döneminde ve böylece Alman toplumuna uyum sağlamalarında kolaylık sağlanmış olacak ve Almanya`daki yaşamlarına daha iyi şartlarla başlama imkanı verilmiş olacaktır.


Almanya`ya gelecek olan eşin Almanca dilinde en azından basit düzeyde iletişim kurabildiği vize başvurusu sırasında kanıtlanmalıdır. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle somut olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin” A1 düzeyindeki bilgi seviyesi kastedilmektedir. Bu yenilik, Avrupa Birliği`nin ikamet ve iltica hukukuna yönelik düzenlemeler temelinde oluşturulmuştur. Vize başvurusu sırasında Avrupa Yabancı Dil Sınav Derneği (ALTE) standartlarına göre sınav yapan ve personeli yurt dışından tayinle gelen bir kuruluşun temsilciliğinden alınmış bir sertifika ile A1 seviyesinde Almanca bilgisi belgelenmelidir. Türkiye`de buna uygun sınav yapan ve sertifika veren kuruluşlarGoethe Enstitüsü, ÖSD ve Telc GmbH`dır.


Başka kurum veya kuruluşlardan alınan sertifikaların vize başvurusunda kabul edilmesi mümkün değildir. Almanca A1 Sertifika sınavı dört bölümden oluşmaktadır. Aşağıda her bir bölümle ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.
1. İlk bölüm “HÖREN (dinleme)”,
2. İkinci bölüm “LESEN (okuduğunu anlama)”,
3. Üçüncü bölüm “SCHREIBEN (yazma)” ve
4. Son bölüm “SPRECHEN (konuşma)”
Genel Aile Birleşimi Evrakları
1. Temel dil bilgisi sınav sonuç belgesi (sertifika) aslı ve 2 fotokopisi.
2. 2 adet ikamet müsaadesi başvuru formu. Bu form Almanca olarak doldurulacaktır.
3. En az 12 ay geçerli pasaport. Pasaportunuz 10 yıldan daha eski olmamalı ve vize basılabilmesi için boş sayfası olmalı. Pasaport son medeni hale göre düzenlenmiş olmalı. “evli” ibaresi olmalı ve kadınlarda evlendikten sonraki soyadına göre düzenlenmiş olmalı.
4. 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf.
5. Başvurana ve eşine ait ayrı ayrı alınmış “Tam Tekmil Vukuatlı Toplu Nüfus Kayıt Örneği” aslı ve fotokopisi. Bu belgede yer alan “Düşünceler” bölümü eksiksiz ve tam olarak doldurulmalı. Daha önceki bütün evlilikleri, anne – baba ve çocuklar vb. Bu belge nüfus dairelerinden alınacaktır. Herhangi bir Nüfus Dairesinden bu belge alınabilir. Başvuru İstanbul Almanya Başkonsolosluğu’na yapılacaksa bu belgenin yeminli tercümandan Almancaya çevrilmesi gerekmektedir.
6. Almanya’da yaşayan eş, Alman Vatandaşıysa; Alman kimliğinin fotokopisi. Başka ülke vatandaşıysa pasaportunun fotokopisi, pasaportun oturum müsaadesini gösteren sayfasının fotokopisi.
7. Uluslararası evlenme kayıt örneği aslı ve fotokopisi. “FORMÜL B” adı verilen bu belge de nüfus dairelerinden alınacaktır.
8. Başvuranın pasaport fotokopisi.
9. Evlilik cüzdanının fotokopisi. 10. Müracaat şahsen yapılmak zorunda. 11. Başvuru sahibi en az 18 yaşında olmalı.