Almanca

Almanca

Anadolu ve Fen liselerinin okul müfredatına paralel olarak hazırlanan Almanca dersimiz haftada iki saat olup İngilizce programımıza ekolarak ücretsiz verilecektir.