Çocuk Grupları

Çocuk Grupları

Yaş ve seviyeye göre ayrılmış homojen sınıflarda çocuklara yeni bir dil öğrenme bilinci ve İngilizce düşünme becerisi aşılanarak bu süreci daha eğlenceli ve edinilen bilgileri daha kalıcı hale getirmek amacıyla öğrenciler görsel ve işitsel materyallerle desteklenip İngilizce’yi yaşayarak öğrenir. Öğrencilerimizin İngilizce öğrenirken Englishlife’da kendini evinde gibi hissetmesi, sosyalleşmesi, iyi vakit geçirmesi, yeteneklerinin keşfedilmesi, paylaşım duygusunun gelişmesi, konsantrasyonunun artması hedeflenir.


  • Englishlife, yeni öğretim teknikleri göz önünde bulundurularak planlanmış, öncelikle çocuklara İngilizce'yi sevdirmeyi hedefler.
  • Öğrenciler yaş ve İngilizce seviyelerine göre sınıflandırılır ve İngilizce Dil Eğitimi alanındaki en iyi ders kitapları kullanılarak konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitilirler.
  • Öğrenciye aktarılması hedeflenen dil becerileri ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma, okuma ve kelime dağarcığını geliştirme ve temel dilbilgisi kurallarıdır.
  • Tüm yeni öğrenciye kursa başlamadan önce bir seviye tespit sınavı verilir ve sonucuna göre öğrenci sınıflara yerleştirilir.
  • Başarı için derslere devam ve öğrenci motivasyonu şarttır; öğrencilerin eğlenerek ve yaparak öğrenmesi hedef alınmıştır.
  • Eğitim sistemimizde ders materyalleri de özenle seçilmektedir. Temel kaynaklarımız birçok özel okulda eğitim materyali olarak kullanılan OXFORD eğitim yayınlarıdır. Bu kaynakların ayırt edici özelliği, İngilizce öğrenme hedefinin yanı sıra, kültürel içerikli ve sürükleyici belgeseller ile çocuk dünyasına doğrudan hitap etmesidir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin yaş durumları, gelişim dönemleri ve öğrenme alanları dikkate alınarak resim, müzik, boyama, drama, yarışma, proje, film gösterimi gibi etkinliklerle eğitimlerimiz zenginleştirilmektedir.
  • Englishlife’da çocuk sınıfları 9 veya 12 kişiliktir. İhtiyaç doğrultusunda butik gruplar da oluşturulmaktadır. Ders materyalleri ve imkanlarımız her öğrenci için eşit şekilde sunulmaktadır.