Lise Sınıfları

Lise Sınıfları

Öğrencilerimiz yaş ve seviyeleri dikkate alınarak seviye belirleme sınavı ile sınıflandırılır. Lise sınıfları için hazırlanan programlarımız speaking ve listening becerileri ağırlıkta olup; writing, reading ve grammar olarak beş ana başlıkta toplanmaktadır.
Öğrencinin sadece İnglizce konuşmasının yeterli bulunmadığı aynı zamanda doğru aksan ile konuşmasının gerekliliğine inanılır. Ayrıca öğrencinin konuşma becerisinin yanında dinlediğini doğru anlayabilmesi de çok önemlidir. Bir diğer dil becerisi de, yaş ve dil seviyesine uygun materyalleri okuyup anlayabilmesidir. Son olarak İngilizce yazabilme becerisidir ki uluslararası dil testlerinde sıkça karşılaşılmaktadır.
Dil edinim programımızla öğrencilerimizin ileriki yaşamlarında İngilizceyi bir engel olarak değil bir fırsat olarak görmeleri hedeflenir.
Oxford University Press tarafından bu yaş grubu gençler için hazırlanmış multimedya destekli, eğitim materyalleri ile eğitim verilir.
Bu yaş grubu için hazırlanan özel öğretim metot ve teknikleri ile interaktif egzersizler, filmler, İnternet projeleri ve güncel konularla aktif bir öğrenme ortamı sunulur.